Surnames: T

zzzzz
zzzzz
Taylor
Teague
Temple
Theobolds
Thomas
Thorpe
Tipton
Todd
Tonkin etc
Treganza
Tregellis
zzzzz
Tremaine
Tremewan
zzzzz
Tresidden
zzzzz
zzzzz
Trestrail
zzzzz
Trevan
zzzzz
zzzz
zzzzz
Triggs
Trounson
Trythall
Tucker
Tunsich
Turton
Tyack

Entries for each surname are ordered by actual or assumed year of birth
Search neighbouring years too


zzz
Taylor
1836: Taylor, John Devon England
1857: Taylor, Mary Grace; Philleigh England
1860: Taylor, Lucretia Ann; St Germans England
1862: Taylor, William John; St Cleer England
1865: Taylor, Frances Amelia; Liskeard England
1873: Taylor, Beatrice Mary; Liskeard England

zzz
Teague, Tyack
1845: Tyack, Elizabeth Kenwyn England
1861: Teague, William John; Kenwyn England
1862: Teague, Laura; Kenwyn England
1864: Teague, Henry; Kenwyn England
1866: Teague, Mary Jane; Chacewater England
1868: Teague, John; Kenwyn England
1871: Teague, Mary; Kenwyn England
1873: Teague, Frank; Cornwall England
1874: Teague, James Phillips; Chacewater England

zzz
Temple
1894: Temple, Bert H; Goole England

zzz
Theobolds
1867: Theobolds, Elizabeth; AUS

zzz
Thomas
1843: Thomas, Matilda Catherine Kenwyn England
1849: Thomas, Agnes Rebecca; Cornwall England
1858: Thomas, Brenchley; Cury England
1902: Thomas, Henrietta; Truro England

zzz
Thorpe
1855: Thorpe, Walter; AUS
1880: Thorpe, Ellen Elizabeth May; SA AUS

zzz
Tipton
1886: Tipton, Minnie Topsy; CA USA

zzz
Todd
1865: Todd, James; Doncaster England
1868: Todd, Annie; Doncaster England

zzz
Tonkin, Tonkyn etc
1849: Tonkin, Blanche A; Phillack England
1850: Tonking, Julia; Phillack England
1852: Tonking, Francis Harvey; Phillack England
1854: Tonking, Richard; Phillack England
1890: Tonkyn, William H; Truro England

zzz
Treganza
1881: Treganza, Nellie; Penzance England
1901: Treganza, Florence H; Redruth England

zzz
Tregellis
1837: Tregellis, Ann St Agnes England
1837: Tregellis, Avis St Agnes England

zzz
Tremaine
1846: Tremayne, Sabean Annie Truro England

zzz
Tremewan
1844: Tremewan, James Cornwall England

zzz
Tresidden
1847: Tresidden, Eliza Ann Cornwall England
1847: Tresidden, Robert Chacewater England

zzz
Trestrail
1854: Trestrail, Mary; SA AUS
1854: Trestrail. Elizabeth; SA AUS

zzz
Trevan
1855: Trevan, Sarah Ann;

zzz
Triggs
1881: Triggs, William Francis St Austell England
1894: Triggs, John G; London England
1912: Triggs, Elsie; Illogan England

zzz
Trounson
1836: Trounson, Mary Bartlett Mawgan England
1836: Trounsen, William Augustus Mawgan England
1839: Trounson, Edward Trounson Mawgan England
1839: Trounson, John Cury England
1840: Trounson, Emily Matilda Mawgan England
1840: Trounson, Thomas Cury England
1841: Trounson, Thomas Mawgan England
1842: Trounson, Ann Cury England
1842: Trounson, Elizabeth Mary Mawgan England
1844: Trounson, Edwin Mawgan England
1845: Trounson, Nicholas Cury England
1848: Trounson, Jane; Cury England
1848: Trounson, William; Cury England
1850: Trounson, Edward; 1850ED01; Cury England
1852: Trounson, Francis P; Penzance England
1852: Trounson, Jane E; Greenwich England
1853: Trounson, Elizabeth; Cury England
1854: Trounson, Susan M; Penzance England
1854: Trounson, Fanny; Lewisham England
1856: Trounson, Thomas J; Cury England
1856: Trownson, Mary Ann; London England
1856: Trounson, John C; Penzance England
1859: Trounson, Samuel F; Cury England
1859: Trounson, Frederick W; Penzance England
1861: Trounson, Sydney; Mawgan England
1862: Trounson, Frederick W; Mawgan England
1863: Trounson, Emma B; Lewisham England
1864: Trownson, Henry; London England
1864: Trounson, Francis T; Lewisham England
1864: Trounson, Fanny E; Penzance England
1864: Trounson, Clara P; Penzance England
1865: Trounson, Arthur C; Penzance England
1866: Trownson, Francis; London England
1866: Trounson, Edith H; Mawgan England
1866: Trounson, Annie S; Lewisham England
1867: Trounson, Jessie; Lewisham England
1867: Trounson, Annie M; Penzance England
1869: Trounson, Elizabeth M W; Penzance England
1871: Trounson, Herbert J; Lewisham England
1874: Trounson, Ernest W; Lewisham England
1874: Trounson; John B; Mawgan England
1876: Trounson, Alfred J; Lewisham England

zzz
Trythall
1838: Trythall, Elizabeth Cornwall England

zzz
Tucker
1859: Tucker, Nathaniel Edward; London England
1884: Tucker, James Edwin Charles; London England
zzz

zzz
Tunsich
1855: Tunsic, Joseph; Austria
1878: Tunsich Stephen T; Cardiff Wales

Turton
1864: Turton, Edward; AUS

zzz
Txxx
Txxx
Top