Forenames: K

zzzzz
zzzzzz
Kate
zzzz
zzzzz
zzzzzz
zzzzz
zzzzz
Kathleen
zzzzz
zzzzz
Kenneth
zzzzz
zzzzz
Kitty
zzzzz
Knud
zzzzzz
zzzzz

Entries for each given name are ordered by actual or assumed year of birth
Search neighbouring years too


zzz
Kate, see also Catherine
1851: Kate Ward England
1856: Kate Anon Cornwall England
1861: Kate Sandow; Cornwall England
1862: Kate Sando Liskeard England
1871: Kate Little; Warleggan England
1871: Kate Sando Lancashire England

zzz
Kathleen
1881: Kathleen Margery Sandow Dublin Ireland
1902: Kathleen Ellen Forrest WA AUS
1904: Kathleen Maude Hawke NZ
1906: Kathleen Meta Sandow SA AUS
1914: Kathleen I M Sandoe Sevenoaks England

zzz
Kenneth
1903: Kenneth Edward Sandoe Snaith England
1906: Kenneth Arthur Sando SA AUS
1913: Kenneth William Sando NZ
1919: Kenneth Follows England
1919: Kenneth William Sandoe Australia

zzz
Kitty, see also Christian
1865: Kitty Sando; Calstock England
1878: Kitty Sando; Tavistock England

zzz
Knud
1847: Knud Sando Norway
1853: Knud Andreassen Sando; Norway

zzz
Kxxxx
Kxxxx
Top